Freedom of the tears

Freedom of the tears
1,200.00€

Oil on canvas 140x60. By Natassa Nikoletou