Desires

Oil on canvas 130x110. By Natassa Nikoletou