Memory of the old house (80x80)

Memory of the old house (80x80)
1,700.00€

Oil on canvas by Natassa Nikoletou. 80x80